ಸೆಲಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ / Celin Tablet - ಉಪಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು

ಸೆಲಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ / Celin Tablet ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಿವಾರಣೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ರೋಗಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸುಧಾಹರಣೆಗಾಗ್ಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ವಿಮರ್ಶೆಗಳು - ಸೆಲಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ / Celin Tablet ಉಪಯೋಗಗಳು

ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಸೆಲಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ / Celin Tabletಗೆ TabletWise.comನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ವೈದ್ಯರ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಲಹೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರಿಸಲಿ.
ಉಪಯೋಗಗಳು
ಈ ಔಷಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಯ ಗುಣವಾಗುವ ಗೆ ಬಳಸುಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ.
ಬಳಸಿ ಬಳಕೆದಾರರು Percentile ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಗಾಯ ಗುಣವಾಗುವ84
ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು68
ಟಿಶ್ಯೂ ದುರಸ್ತಿ63
ಜೀವಕೋಶಗಳ ಹಾನಿಯ53
ಸ್ಕರ್ವಿ31
ಅಂಗಾಂಶಗಳ ದುರಸ್ತಿ2
 
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • ಯಾವುದೂ
  • Can't tell
ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: 301
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
113 ರಾಲಿ 91 ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಔಷಧಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರು Percentile
ವರ್ಕ್ಸ್91
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ22
ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: 113
ಸಮಯ
ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ನಂತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀ ಬಳಕೆದಾರರು Percentile
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ4
ಆಹಾರ ಮೊದಲು`3
ಆಹಾರ ನಂತರ36
Anytime4
ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: 47
ನಿಯಮಿತತೆ
61ರಲ್ಲಿ 30 ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು Percentile
ಹೌದು, ಯಾವಾಗಲೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು30
ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ.31
ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: 61
ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ
ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಯ ಬಳಕೆದಾರರು Percentile
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ13
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ13
ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ11
ಬೆಳಗ್ಗೆ,ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ4
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ3
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ1
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ1
ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: 46

ಸೆಲಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ / Celin Tablet ವರ್ಕಿಂಗ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜೀ

ಈ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಕಾರರು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಸಂಪ್ರಕಿಸಿ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕ

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಕೊನೆಯಾಗಿ 9/27/2020 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
This page provides information for Celin Tablet ಉಪಯೋಗಗಳು in Kannada.

Sign Upಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.