ಯುನಿಯೆಂಜೈಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ / Unienzyme Tablet - ಉಪಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು

ವಿಮರ್ಶೆಗಳು - ಯುನಿಯೆಂಜೈಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ / Unienzyme Tablet ಉಪಯೋಗಗಳು

ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಯುನಿಯೆಂಜೈಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ / Unienzyme Tabletಗೆ TabletWise.comನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ವೈದ್ಯರ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಲಹೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರಿಸಲಿ.
ಉಪಯೋಗಗಳು
ಈ ಔಷಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಗೆ ಬಳಸುಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ.
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • ಯಾವುದೂ
  • Can't tell
ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: 2052
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
564 ರಾಲಿ 432 ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಔಷಧಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರು Percentile
ವರ್ಕ್ಸ್432
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ132
ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: 564
ಸಮಯ
ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ನಂತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀ ಬಳಕೆದಾರರು Percentile
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ49
ಆಹಾರ ಮೊದಲು`29
ಆಹಾರ ನಂತರ220
Anytime16
ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: 314
ನಿಯಮಿತತೆ
209ರಲ್ಲಿ 104 ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು Percentile
ಹೌದು, ಯಾವಾಗಲೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು104
ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ.105
ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: 209
ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ
ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಯ ಬಳಕೆದಾರರು Percentile
ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ87
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ58
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ50
ಬೆಳಗ್ಗೆ,ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ29
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ26
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ20
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ17
ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: 287

ಯುನಿಯೆಂಜೈಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ / Unienzyme Tablet ವರ್ಕಿಂಗ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜೀ

ಈ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಕಾರರು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಸಂಪ್ರಕಿಸಿ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕ

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಕೊನೆಯಾಗಿ 9/27/2020 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
This page provides information for Unienzyme Tablet ಉಪಯೋಗಗಳು in Kannada.

Sign Upಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.